kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Rozpoczęcie działalności w trakcie roku a kasa rejestrująca

Firma budowlana w dniu 28 lutego 2017 r. dokonała pierwszej sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Limit zwolnienia z kasy rejestrującej przekroczyła w listopadzie 2017 r. Czy w tej sytuacji powinna posiadać kasę rejestrującą od 1 lutego 2018 r. ? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1135236)

Ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wynika to z art. 111 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Od powyższego obowiązku istnieją pewne zwolnienia. Chodzi o zwolnienia ze względu na osiągnięty obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a także z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności. Kwestie te do końca 2017 r. szczegółowo regulowało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Obecnie w omawianym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym są zwolnieni z ewidencjonowania, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Aby obliczyć limit obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej, można posłużyć się wzorem:

A = B × C/D

gdzie:

A - graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - limit 20.000 zł,
C - liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku,
D - liczba dni w roku podatkowym.


Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Do obliczenia limitu istotne jest, kiedy nastąpiła pierwsza sprzedaż na rzecz wcześniej wymienionych podmiotów, chodzi w tym momencie o konkretną datę, a nie sam miesiąc sprzedaży.

Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej miała miejsce w dniu 28 lutego 2017 r., zatem limit wynosi 16.821,92 zł. Omawiane zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym określony limit zostanie przekroczony (§ 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Uczestnik forum limit zwolnienia z kas przekroczył w listopadzie 2017 r., zatem od dnia 1 lutego 2018 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi ewidencjonować w kasie rejestrującej.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60