kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015

Obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy

Czy do wyliczenia kwoty zwalniającej z obowiązku stosowania kasy fiskalnej należy wliczać obrót uzyskany z tytułu świadczonych usług na rzecz stowarzyszeń? [pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 954733]

Komentarz 1

Takiego obrotu nie wliczasz do limitu kwoty uprawniającej do zwolnienia z kasy.

Komentarz redakcji

Zwolnienia określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień dotyczą wyłącznie obowiązków związanych ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W limicie uprawniającym do zwolnienia powinny więc być ujęte tylko obroty ze sprzedaży na rzecz tych osób. Wobec tego należy ustalić, czy sprzedaż na rzecz stowarzyszeń jest sprzedażą w rozumieniu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zasady działania i tworzenia stowarzyszeń określone są w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.). W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS.

Kalkulatory
Kalkulator limitu obrotu zwalniającego ze stosowania
kas dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie co najmniej trzech, które uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Z powyższego zatem wynika, że stowarzyszenie jest podmiotem mającym osobowość prawną lub też w przypadku stowarzyszenia zwykłego – jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Ponieważ stowarzyszenia nie można zaliczyć do kategorii osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to sprzedaż na rzecz tych podmiotów nie podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących, a co za tym idzie obrotu z tego tytułu nie wlicza się do ustalenia limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60