kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 15 (423) z dnia 10.08.2016

Warunki zwolnienia sprzedaży wysyłkowej z obowiązku rejestrowania w kasie fiskalnej

Podatnik prowadzący internetową sprzedaż towarów ma możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnień z obowiązku stosowania kasy rejestrującej - ze zwolnienia ze względu na osiągane obroty lub też z tytułu sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

Zwolnienie z ewidencjonowania ze względu na wysokość osiąganych obrotów przysługuje podatnikom rozpoczynającym po dniu 31 grudnia 2014 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Jeżeli jednak w trakcie 2016 r. obrót liczony proporcjonalnie do okresu dokonywanej sprzedaży przekroczy określony limit, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Podatnik, którego obroty są wyższe niż 20.000 zł ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z tytułu sprzedaży wysyłkowej, ale tu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, i dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
     
  • podatnik nie dokonuje sprzedaży towarów wymienionych w § 4 tego rozporządzenia.

Zatem, jeżeli wpłaty za wysyłkową dostawę towarów w całości będą dokonywane na rachunek bankowy podatnika (zarówno bezpośrednio przez ostatecznego odbiorcę, jak i przez firmy kurierskie, które otrzymywane od kupującego należności będą wpłacały na konto bankowe podatnika; vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r., IPPP2/4512-161/16-4/MT), to sprzedaż ta może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Należy jednak mieć na uwadze, iż zwolnienie to nie przysługuje podatnikom, którzy dostarczają towar do nabywcy we własnym zakresie, a nie za pośrednictwem poczty lub innej firmy kurierskiej.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60