kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Zapłata przelewem sposobem na uniknięcie konieczności instalowania kasy fiskalnej

Świadczę usługi na rzecz osób prywatnych, za które zapłatę otrzymuję gotówką. Czy aby uniknąć stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu obrotów 20.000 zł, wystarczy aby zapłata za świadczone przeze mnie usługi dokonywana była przelewem na moje konto bankowe?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas, do dnia 31 grudnia 2017 r. zwolnieni są podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz m.in. osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (w opisywanej sytuacji zakładamy, że podatnik jest podmiotem kontynuującym w 2017 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych). Jeśli u podatnika korzystającego w 2017 r. z tego zwolnienia, w trakcie roku obroty ze sprzedaży na rzecz tych osób przekroczą kwotę 20.000 zł, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Z kolei zwolnienia przedmiotowe dotyczące ściśle określonych czynności uregulowane są w § 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Zgodnie z tym przepisem, do dnia 31 grudnia 2017 r. zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Nawet jeśli podatnik ma obowiązek stosowania kas rejestrujących, to towary i usługi wymienione na tej liście, nie podlegają ewidencjonowaniu za pośrednictwem kas, co oznacza, że dla nich musi być prowadzona odrębna ewidencja ręczna lub komputerowa spełniająca warunki, o których mowa w art. 109 ustawy o VAT.

Podatnik świadczący usługi, u którego obroty z tytułu ich wykonania są wyższe niż 20.000 zł, może skorzystać ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty.

Zwolnienie to określone jest w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia i przysługuje jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Pamiętać jednak należy, że - co do zasady - przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zatem, przekroczenie w 2017 r. kwoty 20.000 zł z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych (niezależnie od formy dokonywanej płatności) spowoduje obowiązek rozpoczęcia ich ewidencjonowania w kasie rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczy ww. limit.

Podatnik nie będzie musiał jednak ewidencjonować sprzedaży usług, jeśli będą one świadczone z zachowaniem warunków określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60