kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Świadczenie usług na odległość a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

Czy jako prawnik mam w 2017 r. prawo do zwolnienia z ewidencjonowania świadczonych usług w kasie fiskalnej?

W przypadku świadczenia usług prawniczych można stosować zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ale pod pewnymi warunkami.

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - obowiązujących do końca 2017 r. - określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych (z wyłączeniem czynności notarialnych). Usługi te zatem trzeba obowiązkowo ewidencjonować (jeżeli są świadczone dla osób prywatnych). Od tej generalnej zasady jest jednak wyjątek (patrz: § 4 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in. usług prawniczych może być stosowane, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • świadczenie tych usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków,
     
  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną usługę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem),
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie to przysługuje zatem zarówno w przypadku, gdy usługa świadczona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, internet), jak i wówczas, gdy tylko sam efekt tej usługi (jej rezultat, czyli np. opinia prawna) jest przekazywany przy wykorzystaniu tego typu środków (np. opinia jest wysyłana poprzez mail).

Więcej przeczytasz w Na temat zwolnień z kas pisaliśmy
dodatku nr 5 do Biuletynu Informacyjnego z 1.02.2017 r. na str. 23-24

W związku z powyższym, jeżeli Czytelnik świadczący usługi prawnicze spełnia ww. kryteria, to ma prawo zastosować zwolnienie z ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60