kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Sposób wyliczania kwoty zwalniającej z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

W prowadzonej działalności gospodarczej nie posiadam kasy fiskalnej ponieważ sporadycznie dokonuję sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Czy w przypadku rozpoczęcia sprzedaży tym osobom towarów przez internet i otrzymania zapłaty na rachunek bankowy, sprzedaż taką należy wliczać do limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kas ze względu na obroty?

Z przepisów dotyczących kas rejestrujących wynika, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Aby zatem móc wyliczyć kwotę obrotów uprawniającą do zwolnienia z tego obowiązku w danym roku należy wziąć pod uwagę wyłącznie sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pamiętać także należy, że:

  • do wyliczenia tej kwoty przyjmuje się obroty netto, czyli bez podatku VAT;
     
  • nie wyłącza się z tej kwoty sprzedaży usług i towarów, które na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień zostały zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas, a wymienione w załączniku do tego rozporządzenia; mimo że przykładowo sprzedaż wysyłkowa towarów, za które zapłata następuje za pośrednictwem m.in. banku nie jest ewidencjonowana w kasie rejestrującej, to obrót uzyskany z tego tytułu ma wpływ na limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kas rejestrujących;
     
  • błędem jest również przyjmowanie obrotów tylko z jednego rodzaju działalności np. handlowej, a pominięcie działalności usługowej, w przypadku gdy ta działalność prowadzona jest w ramach jednej firmy.

Wskazać należy, że zwolnienia przedmiotowe dotyczące ściśle określonych czynności uregulowane są w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Zgodnie z tym przepisem, do dnia 31 grudnia 2017 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności - zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

I tak, na mocy § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) zwolniona jest z ewidencjonowania pod warunkiem, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Reasumując

Pomimo, iż sprzedaż wysyłkowa towarów (przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień) podlega zwolnieniu przedmiotowemu z ewidencjonowania za pomocą kas, to obrót z tytułu tej czynności, należy uwzględnić wyliczając kwotę uprawniającą do zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60