kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz krajowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wszystkie wpływy z tej sprzedaży otrzymuję na konto bankowe. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej?

Generalnie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które wskazano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Zwolnienia te mają charakter zarówno przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, jak i podmiotowy, czyli ze względu na wysokość obrotów i wówczas dotyczą całej działalności podatnika. Należy jednak dodać, iż podatnik, który zamierza skorzystać z wymienionych zwolnień, nie może dokonywać sprzedaży towarów czy usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Jak wynika z § 2 ust. 1 i poz. 38 załącznika do omawianego rozporządzenia, zwolniona z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r., jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK),
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy także podkreślić, że organy podatkowe nie kwestionują sytuacji gdy zapłata za wysłany towar dokonywana jest "za pobraniem", czyli klient płaci kurierowi gotówką za otrzymaną przesyłkę. Pomimo że w tym przypadku zapłata nie jest dokonywana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, to organy podatkowe uznają prawo do zwolnienia z ewidencjonowania, o ile kurier otrzymane pieniądze wpłaci następnie na rachunek sprzedawcy, podając w tytule przelewu numery przesyłek, których płatność dotyczy.

Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu gdy Czytelnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, może korzystać z obowiązujących do końca grudnia 2017 r. zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień, a mianowicie:

  • ze zwolnienia podmiotowego wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, tj. do momentu przekroczenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 20.000 zł (z tym, że w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych w trakcie roku podatkowego, limit ten określany jest w proporcji do okresu jej prowadzenia); jeżeli w trakcie 2017 r. obroty te przekroczą wskazany limit, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ten limit (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia),
     
  • ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w pozycji 38 załącznika do rozporządzenia.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60