kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018

Prowadzenie kursów tańca a kasa fiskalna - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Na początku 2018 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kursów tańca dla dorosłych. Czy świadczenie takich usług oznacza, że muszę je obowiązkowo ewidencjonować w kasie?

Z przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień wynika, iż z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej do końca roku 2018 zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2017 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Kalkulatory Kalkulator limitu uprawniającego
do zwolnienia z kas dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Jednak ustawodawca wykluczył z prawa do zwolnienia sprzedaż pewnych grup towarów i usług, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia.

Z treści § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l) tego rozporządzenia wynika, że zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Jednakże przepis ten nie ma zastosowania w przypadku świadczenia przez podatnika usług w zakresie nauki tańca. Takie też stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r. będącym odpowiedzią na pytanie zadane przez nasze Wydawnictwo.

Zdaniem Ministerstwa Finansów: "(...) Prowadzenie kursów tańca zwykle organizowane jest odrębnie od usługi wstępu na salę taneczną, przy udziale instruktora (nauczyciela) i za odrębną opłatą. Takie zatem usługi kursów tańca, nie mieszczą się w zakresie usług, o których mowa w projekcie rozporządzenia, ich świadczenie nie będzie więc podlegać bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (...). (...)"

W świetle powyższego uznać należy, że podatnik świadczący usługi, o których mowa w pytaniu może korzystać m.in. ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Ponieważ sprzedaż rozpoczęto w trakcie 2018 r., to limit uprawniający do zwolnienia należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu dokonywanej sprzedaży.

Wskazać jednak należy, że zwolnienie to nie ma charakteru bezwarunkowego. Jeżeli bowiem w trakcie 2018 r. obrót liczony proporcjonalnie do okresu dokonywanej sprzedaży przekroczy określony limit, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Reasumując

Usługi w zakresie prowadzenia kursów tańca nie podlegają wyłączeniu ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Podatnik świadczący takie usługi może zatem korzystać ze zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień, tj. ze względu na wysokość osiąganych obrotów lub ze względu na formę zapłaty (§ 2 ust. 1 w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień).

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60