kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 16 (400) z dnia 20.08.2015

Rozliczenie ulgi na zakup kasy przez małego podatnika

Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT kwartalnie. W związku z przekroczeniem limitu obrotów w kwocie 20.000 zł, w czerwcu 2015 r. zakupiłem kasę fiskalną i przy jej użyciu rozpocząłem ewidencjonowanie obrotu. Spełniłem wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie z przysługującej mi z tego tytułu ulgi. W rozliczeniu za drugi kwartał 2015 r. wykazałem nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Czy w deklaracji za ten kwartał mogłem wnioskować o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy?

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uprawnia do tego art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń, odliczenie przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnego podatnika VAT może być dokonane w deklaracji podatkowej dla celów VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Przepisy ww. rozporządzenia nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych na dokonanie tego odliczenia. To podatnik decyduje więc, w którym miesiącu wykaże przysługującą mu kwotę do odliczenia lub zwrotu.

Sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
     
  • 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Przykład

Mały podatnik ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej rozpoczął w czerwcu 2015 r. Kwota przysługującego mu zwrotu z tytułu zakupu tej kasy wynosi 700 zł. Podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniające do odliczenia, w związku z czym mógł z niego skorzystać w rozliczeniu za II kwartał 2015 r.

W deklaracji VAT-7K za II kwartał br. podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 550 zł do zwrotu na rachunek bankowy. W związku z tym w rozliczeniu za II kwartał podatnik mógł wystąpić o zwrot w wysokości 50% kwoty przysługującej ulgi, czyli 350 zł i wykazać ją w poz. 49 deklaracji VAT-7K.

Pozostałą kwotę ulgi w wysokości 350 zł podatnik zrealizuje w rozliczeniu za następne kwartały. Sposób rozliczenia również będzie uzależniony od tego, czy wystąpi nadwyżka podatku należnego, czy naliczonego.

Część E deklaracji VAT-7K za drugi kwartał 2015 r. należało wypełnić następująco:

VAT-7K

Sposób wypełnienia deklaracji przesądza w tym przypadku o tym, że podatnik otrzyma zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powiększony o kwotę ulgi z tytułu zakupu kasy.

Gdyby natomiast podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, a kwotę ulgi do zwrotu, część E deklaracji VAT-7K powinna być wypełniona następująco:

VAT-7K

Jeśli natomiast podatnik nie chciałby występować o zwrot ulgi na rachunek bankowy, lecz odliczyć ją od podatku należnego, to kwota ulgi w tym przypadku zwiększy nadwyżkę podatku naliczonego wykazywaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Wskazać należy, że istnieje również możliwość nierozliczania tej kwoty w deklaracji za II kwartał. Podatnik może ją wykazać dopiero w deklaracji za kwartał, w którym wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Przepis bowiem nie precyzuje żadnego (oprócz najwcześniejszego) terminu do rozliczenia ulgi w deklaracji VAT.

Aktywne druki i formularze
Wzory deklaracji VAT dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

W tym miejscu warto zasygnalizować, że rozliczenia podatku VAT za trzeci kwartał 2015 r. (oraz odpowiednio za lipiec 2015 r.) należy dokonywać na nowych formularzach, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914). Istnieje jednak możliwość stosowania "starych" druków deklaracji do rozliczeń nie dłużej jednak niż za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r. Nie dotyczy to jednak m.in. podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towaru lub usługi, w przypadkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60