kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015

Ulga na zakup kasy rejestrującej, która została zgłoszona jako rezerwowa

Podatnik, który skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej, a w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał używania tej kasy, musi dokonać zwrotu tej ulgi. Do okresu "używania" kasy należy wliczyć również okres, w którym kasa była zgłoszona jako rezerwowa.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015 r., nr IPTPP3/4512-104/15-4/ALN)

Podatnik prowadził dwa gabinety stomatologiczne. W 2011 r., wraz z wejściem obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zakupił dwie kasy fiskalne i dopełnił wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem ilości i miejsca użytkowania, fiskalizacji oraz zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego. Uzyskał tym samym prawo do ulgi na zakup tych kas i z ulgi tej skorzystał. Sprzedaż była ewidencjonowana na dwóch kasach fiskalnych przez około rok. W 2012 r. podatnik zlikwidował jeden gabinet stomatologiczny i od tego czasu ewidencja sprzedaży była prowadzona tylko na jednej kasie. Druga kasa została zgłoszona do urzędu skarbowego jako rezerwowa. W 2015 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. W związku z tym dokonał odczytu obu kas i spisano stosowny protokół. Urząd skarbowy uznał jednak, że podatnik musi zwrócić ulgę za kasę rezerwową, gdyż zaprzestał jej używania w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Obowiązek zwrotu ulgi w związku z zaprzestaniem używania kasy rejestrującej w ww. terminie wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT i § 6 ust. 1 wówczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania; Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm. Podatnik uznał jednak, że ulgi na zakup kasy rezerwowej zwracać nie musi. Uważał bowiem, że kasa zgłoszona jako rezerwowa i podlegająca przeglądom jest "użytkowana". Fakt, że nie dokonano na niej ewidencji sprzedaży, wynika tylko i wyłącznie z tego, że główna kasa nie uległa w tym czasie żadnej awarii i nie było konieczności użycia kasy rezerwowej.

Organ podatkowy, który wydał w tej sprawie interpretację indywidualną, uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wyjaśnił, że na potrzeby ustalania prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej nie ma znaczenia, czy kasa była używana przez podatnika jako rezerwowa, czy podstawowa. To podatnik - uwzględniając względy ekonomiczne - decyduje o tym, czy w prowadzonej działalności są mu niezbędne kasy rezerwowe i w jakiej ilości, czy też w razie potrzeby może sobie pozwolić na zamknięcie punktu sprzedaży do czasu naprawienia urządzenia podstawowego. Ponieważ w przedmiotowej sprawie od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do dnia likwidacji działalności minęły trzy lata i były też spełnione inne warunki do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, podatnik nie jest zobowiązany do zwrotu tej ulgi pomimo, iż kasa była zgłoszona jako rezerwowa.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60