kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015

Ulga na zakup kasy

W czerwcu br. przekroczyłam limit obrotów uprawniający do stosowania zwolnienia z kasy, w związku z czym od 1 września sprzedaż na rzecz osób prywatnych musiałam ewidencjonować w kasie. W sierpniu w urzędzie skarbowym złożyłam zawiadomienie o liczbie i miejscu używania tej kasy. Czy w deklaracji VAT składanej za wrzesień 2015 r. mogę ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na jej zakup? [pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 953272]

Komentarz 1

Jeśli wszystkie formalności zostały spełnione i kasa została zainstalowana w obowiązującym terminie, to możesz ubiegać się o zwrot ulgi na jej zakup.

Komentarz redakcji

Zasadą jest, że podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, stosownie do zapisu zawartego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Odliczenie przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Uprawnienie to wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń. Jednakże sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym u podatnika wykazany podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

Aktywne druki i formularze
Formularze dotyczące kas rejestrujących dostępne
są w serwisie www.druki.gofin.pl

Zatem podatnik, który we wrześniu rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej będzie miał prawo ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na jej zakup w deklaracji za wrzesień 2015 r. (lub za III kwartał br.).

Należy także dodać, iż ustawodawca w przepisach dotyczących kas określił jedynie moment, w którym odliczenie można rozpocząć nie wskazując końcowych ograniczeń czasowych na jego dokonanie.

Ponadto, jak słusznie wskazano w komentarzu 1, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, czyli:

  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania; w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy,
     
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kasy rejestrującej nabytej w okresie, kiedy kasa ta była objęta ważnym potwierdzeniem, że spełnia ona funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym musi odpowiadać,
     
  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60