kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

Czy ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje, gdy podatnik poszerza grono klientów o osoby prywatne?

Od 2005 r. prowadzimy hurtownię odzieżową. Zamierzamy rozszerzyć działalność o sprzedaż detaliczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy mamy prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej pomimo, że nie jest to nowa działalność?

Tak. Podatnik prowadzący działalność, który dopiero po pewnym czasie od rozpoczęcia tej działalności zacznie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia wydatków na zakup kasy fiskalnej, po spełnieniu ustawowych warunków.

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z nałożeniem na podatników tego obowiązku, ustawodawca przyznał prawo do tzw. ulgi na zakup kasy. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Prawo do ulgi przysługuje jednak po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), które pomijamy jednak na potrzeby niniejszego artykułu, gdyż pytanie Czytelnika nie dotyczy tych kwestii.

Więcej przeczytasz w
Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 1 z 1.01.2016 r.
na str. 28-31

W świetle przepisów ustawy o VAT, podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania kasy rejestrującej jest "kategoria" nabywcy, bowiem w kasie fiskalnej należy ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Z kolei ulga na zakup kasy przysługuje w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Nie jest ona zatem związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej, lecz ze sprzedażą na rzecz osób prywatnych i ustawowym obowiązkiem ewidencjonowania takiej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem nawet jeżeli Czytelnik prowadzi już wiele lat działalność gospodarczą, ale dopiero teraz będzie dokonywał dostaw towarów na rzecz osób prywatnych, to ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, po spełnieniu określonych warunków.

Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 stycznia 2016 r., nr IPPP2/4512-1085/15-2/JO.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60