kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Jeżeli spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będzie wykorzystywała kasy fiskalne użytkowane wcześniej przez tę osobę fizyczną, to nie wystąpi obowiązek zwrotu ulgi za zakup tych kas.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 maja 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN)

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozważał jej przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o. Ponadto, niezwłocznie po przekształceniu obecnej działalności w spółkę z o.o. i jej wykreśleniu z CEIDG, planował rozpocząć nową indywidualną działalność gospodarczą. Prowadząc dotychczasową działalności gospodarczą, jako osoba fizyczna, podatnik otrzymał z urzędu skarbowego zwrot części wydatków z tytułu zakupu dwóch kas rejestrujących (skorzystał z tzw. ulgi na zakup kas). Od momentu rozpoczęcia użytkowania tych kas do czasu przekształcenia w spółkę z o.o. upłynąłby okres krótszy niż 3 lata. W związku z planowanymi zmianami podatnik zwrócił się do organu podatkowego m.in. z następującymi pytaniami:

1. Czy będzie musiał oddać część zwrotu kosztów z tytułu zakupu kas rejestrujących otrzymanego z urzędu skarbowego, jeżeli:

  • obie kasy będą używane w spółce?
     
  • spółka będzie używała jednej kasy, a druga zostanie zlikwidowana?

2. Czy w nowej działalności gospodarczej osoby fizycznej będzie mu przysługiwała ulga na zakup kas fiskalnych?

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika, nie będzie on musiał zwracać ulgi na zakup kas, gdyż spółka z o.o. będzie kontynuatorem prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. Obowiązek taki nie wystąpi także, jeżeli jedna z kas zostanie zlikwidowana, gdyż wystarczy, by choć jedna z zakupionych kas była używana przez spółkę (kontynuatora). Ponadto podatnik uznał, że w przypadku nowo otwartej działalności będzie mu przysługiwała ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych, gdyż będzie to nowa działalność gospodarcza osoby fizycznej (stara zostałaby bowiem wykreślona z CEIDG w momencie przekształcenia w spółkę).

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy uznał za prawidłowe wyłącznie stanowisko podatnika dotyczące braku obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących, jeżeli obie kasy byłyby wykorzystywane w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Organ podatkowy podkreślił, że zagadnienie sukcesji podatkowej w prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93a § 4 ustawy O.p., jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. W świetle tego przepisu, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, gdyż nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje jednak art. 112b O.p., na podstawie którego jednoosobowa spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Organ podatkowy przywołał treść art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Podkreślił, że w świetle powyższego przepisu, ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Ponadto, organ podatkowy wskazał przepisy dotyczące zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, m.in. w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania. Natomiast na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;

5) dokonają odliczenia z naruszeniem obowiązujących warunków (patrz: § 2 i 3 ww. rozporządzenia).

Organ podatkowy uznał, że jeżeli nie dochodzi do likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, lecz ma miejsce proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności (podmiot ten powinien być traktowany jakby to był ten sam podatnik), dlatego:

"(...) spółka kapitałowa, która powstanie w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (...), nie będzie miała obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu dwóch kas rejestrujących nadal użytkowanych przez Spółkę, gdyż nie nastąpią przesłanki wynikające z § 6 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

(...) Jeżeli po przekształceniu Spółce wystarczy jedna kasa rejestrująca, a druga kasa rejestrująca zostanie zlikwidowana, czyli nastąpi zaprzestanie jej użytkowania w okresie 3 lat, stosownie do art. 111 ust. 6 ustawy (o VAT - przyp. red.), nastąpi konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej (podkreśl. red.). (...)"

Natomiast odnośnie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących w nowej jednoosobowej działalności gospodarczej, organ podatkowy zaznaczył, że prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas przysługuje podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej. Ponieważ nowo założona jednoosobowa działalność gospodarcza będzie tym samym podatnikiem, co przed przekształceniem w spółkę, dlatego uznał, że:

"(...) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w stosunku do której powstał już obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących - nie ma prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup nowych kas, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (podkreśl. red.). (...)"

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60