kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Zawieszenie działalności a zwrot ulgi za kasę

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do zdarzeń, które powodują obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

W lutym 2013 r. ze względu na przekroczenie 20.000 zł obrotu ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej u podatniczki powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. W dniu 25 lutego 2013 r. nabyła ona kasę fiskalną i skorzystała z odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Podatniczka wskazała, że kasa fiskalna jest regularnie serwisowana i posiada ważne przeglądy techniczne. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zawiesiła ona działalność. 18 marca 2013 r. urodziła dziecko i do 16 marca 2014 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego. Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. podatniczka sprawowała osobistą opiekę nad dzieckiem i na ten czas zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej. Z dniem 1 września 2016 r. działalność została wznowiona. W przedstawionych okolicznościach podatniczka powzięła wątpliwość czy musi zwrócić kwotę odliczonej ulgi za kasę. W jej ocenie takiego obowiązku nie ma.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe, przypomniał, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Mówi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Istnieją sytuacje, w których otrzymaną kwotę ulgi należy zwrócić do urzędu skarbowego. Kwestie te reguluje art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, m.in. gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, także wówczas gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania m.in. zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji bądź zostanie ogłoszona upadłość. Stanowi o tym § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Organ wskazał, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wyraz "używać" oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie "zaprzestać" oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś.

Zdaniem organu analiza przepisów prawa podatkowego wskazuje, że bez względu na to, z jakich przyczyn nastąpi zaprzestanie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jeżeli nastąpiło to w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup tej kasy. Przy czym przepisy w zakresie VAT nie przewidują sytuacji wyłączających podatników z powyższego obowiązku nawet, gdy okoliczności zaprzestania używania kasy rejestrującej były niezależne od podatnika.

Reasumując organ stwierdził, że skoro podatniczka kontynuuje działalność gospodarczą, to nie ma ona obowiązku zwrotu odliczonej od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Natomiast jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (wyłączając zawieszenie działalności) zlikwiduje ona działalność gospodarczą lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego będzie wtedy zobowiązana do zwrotu ulgi związanej z zakupem kasy.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.186.2016.1.AD)

 Komentarz redakcji 
Interpretacja organu podatkowego potwierdza, że samo zawieszenie działalności gospodarczej, czyli wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności, nie jest tożsame z zaprzestaniem działalności, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących ani też z zaprzestaniem używania kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. W konsekwencji nie wywołuje skutku w postaci obowiązku zwrotu kwoty ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60