kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 11 (443) z dnia 10.06.2017

Rozliczenie ulgi na zakup kasy przez podatnika zwolnionego z VAT

Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przekroczyłem limit obrotów zwalniający z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Czy w treści wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy w miejscu dotyczącym wnioskowanej kwoty należy wpisać wartość netto czy brutto?

art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zatem ww. ulga na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i podatnikom zwolnionym z VAT.

Odliczenie przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnego podatnika VAT może być dokonane w deklaracji podatkowej dla celów VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń).

Natomiast sposób rozliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT uregulowany został w art. 111 ust. 5 ustawy. W myśl tego przepisu podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż zwolniona jest od podatku ze względu na wysokość osiąganych obrotów, otrzymuje z urzędu skarbowego zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku.

Z kolei dane, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi, zostały przez prawodawcę wymienione w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń. W myśl tego przepisu wniosek taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
   
 • dane adresowe,
   
 • numer identyfikacji podatkowej,
   
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę.

W związku z tym, że przepisy dotyczące kas nie określają wzoru wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, na stronie internetowej naszego Wydawnictwa znajduje się opracowywany przez naszą redakcję wzór takiego wniosku oznaczony jako "VAT-ZK".

Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy,
   
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę,
   
 • informację o numerze rachunku bankowego lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,
   
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Przykład

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość osiąganych obrotów za kwotę 849,70 zł (wartość netto 690 zł, podatek VAT 158,70 zł) zakupił 1 kasę rejestrującą, przy pomocy której rozpoczął od dnia 1 czerwca 2017 r. ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób prywatnych. W związku z tym podatnik może wnioskować o zwrot ulgi z tytułu zakupu tej kasy w wysokości 621 zł (90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł).

Reasumując

Ulga na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i korzystającym ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego z VAT.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60