kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a kasa fiskalna

Działalność w zakresie szycia ubrań prowadzę od 1 listopada 2015 r. Odbiorcami są firmy, jak i osoby prywatne. Czy od początku listopada musiałem zainstalować kasę fiskalną?

NIE. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określa to art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Jednak na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów zwolnił część podatników z tego obowiązku. Są to zarówno zwolnienia ze względu na osiągnięty obrót z tytułu sprzedaży na rzecz wymienionych osób, jak i ze względu na rodzaj wykonywanych czynności.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w danym roku podatkowym (nie później jednak niż do końca grudnia 2016 r.) zwalnia się podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz wcześniej wskazanych osób, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 omawianego rozporządzenia).

Przy czym limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży dla tych osób do końca danego roku podatkowego, a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej (przykład).

Dodatkowo należy wskazać, że podatnik świadczący usługi, bez względu na wysokość osiąganych obrotów ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych, może korzystać także ze zwolnienia przedmiotowego określonego w § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, tj. ze względu na formę dokonywanej zapłaty.

Przykład

Podatnik od 1 listopada 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 10 listopada 2015 r. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (liczona od dnia 10 listopada), wynosi 52 dni. Limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wynosi 2.849,32 zł, tj. 20.000 zł × 52/365.

Załóżmy, że liczone narastająco obroty na rzecz osób fizycznych 2 grudnia br. osiągną wartość 2.850 zł. W związku z tym podatnik utraci prawo do zwolnienia i co do zasady będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie obrotów w kasie od 1 marca 2016 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60