kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 21 (453) z dnia 10.11.2017

Kasa fiskalna przy usługach masażu

Zamierzam otworzyć gabinet, w którym będę wykonywała usługi masażu relaksacyjnego oraz masażu leczniczego dla osób prywatnych. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej?

Obowiązek ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień część podatników zwolniona jest jednak z tego obowiązku.

Ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia sprzedaż pewnych grup towarów i usług, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia. W myśl § 4 pkt 2 lit. f) zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Z przedstawionego pytania wynika, iż podatnik zamierza świadczyć usługi masażu leczniczego raz relaksacyjnego.

Usługi w zakresie wykonywania masażu leczniczego, sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 86.90.13.0 "Usługi świadczone przez fizjoterapeutów", które mieszczą się w dziale "Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU 86.90).

Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna jest w serwisie  www.klasyfikacje.gofin.pl

Oznacza to, że wykonywanie masażu leczniczego, należy zaliczyć do usług w zakresie opieki medycznej. Jednakże, aby podlegały one wyłączeniu ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy muszą one być wykonywane przez lekarzy.

Zatem, podatnik świadczący usługi masażu leczniczego (przy założeniu, że nie jest on lekarzem) może korzystać ze zwolnień określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie zwolnień, czyli ze względu na wysokość osiąganego obrotu czy też ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej do końca br. zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2016 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Zwolnienie to straci jednak moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót realizowany na rzecz osób fizycznych przekroczy ww. limit.

Z kolei zwolnienie ze względu na formę dokonywanej zapłaty określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma zastosowanie, w przypadku, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie to może być stosowane bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Jeśli chodzi natomiast o świadczenie usług w zakresie wykonywania masażu relaksacyjnego to wyłączenie zawarte w § 4 pkt 2 lit. f) ww. rozporządzenia, nie ma tu zastosowania.

Usługi świadczone przez salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) mające na celu poprawę samopoczucia wymienione są w PKWiU pod symbolem 96.04.10.0 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej".

Oznacza to, że ich celem nie jest ochrona zdrowia, lecz poprawa samopoczucia poprzez uzyskanie fizycznego i psychicznego odprężenia.

Reasumując

Podatnik świadczący usługi w zakresie wykonywania masażu relaksacyjnego, jak i leczniczego może korzystać ze zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień, tj. ze względu na wysokość osiąganych obrotów lub ze względu na formę zapłaty.

Przypomnijmy, iż obecnie obowiązujące rozporządzenie z 16 grudnia 2016 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2017 r. Obecnie nie wiadomo, czy zwolnienia te zostaną utrzymane w 2018 r.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60