kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015

Usługi najmu turystycznego świadczone dla osób prywatnych a obowiązek stosowania kasy rejestrującej

Zamierzam wynajmować pokoje (domki letniskowe) turystom. Czy usługi te będą musiały być ewidencjonowane w kasie rejestrującej, a jeżeli tak - czy od razu będę musiał stosować kasę rejestrującą, czy dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł? Zaznaczam, że dotychczas nie stosowałem kasy fiskalnej.

Czytelnik rozpoczynając świadczenie usług, o których mowa w pytaniu, nie będzie musiał od razu stosować kasy rejestrującej, lecz dopiero po przekroczeniu odpowiedniego limit obrotów (zakładamy, że podatnik nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania - piszemy o tym dalej). Limit zwolnienia z ewidencjonowania (20.000 zł) podatnik rozpoczynający świadczenie ww. usług musi odpowiednio przeliczyć, uwzględniając okres wykonywania tych usług w roku podatkowym.

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) generalnie powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania - są one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Zwolnienia, które mogą mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie, omawiamy w dalszej części tego artykułu.

Usługa najmu krótkoterminowego/turystycznego a zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania

Na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, do końca 2016 r. zwolnione z ewidencjonowania są czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Pod poz. 19-21 i 26 ww. załącznika wymieniono niektóre usługi związane z zakwaterowaniem (najmem). Są to następujące usługi:

1) usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe sklasyfikowane w PKWiU ex 55.10.10.0 - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

2) pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, sklasyfikowane w PKWiU ex 55.20.19.0 - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

3) pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, sklasyfikowane w PKWiU ex 55.90.1 (z nieistotnym tu wyjątkiem) - dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych,

4) usługi wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowane w PKWiU ex 68.20.1.

Zwolnienia wymienione wyżej w pkt 3 i 4 mogą być stosowane, jeżeli świadczenie usług w całości zostanie udokumentowane fakturą (patrz - § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia przysługują bez względu na wysokość obrotów uzyskiwanych ze świadczenia usług, o których w nich mowa.

Wymienione zwolnienia mogą być stosowane tylko w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu PKWiU. Aby zatem ustalić prawo do stosowania jednego z ww. zwolnień, konieczne jest dokonanie klasyfikacji statystycznej usług świadczonych przez podatnika.

Klasyfikacje
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl


Ważne: Klasyfikacji usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU podatnik powinien dokonać samodzielnie. W razie trudności może zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego w Łodzi.


Z pytania wynika, że podatnik będzie wynajmował pokoje (domki letniskowe) turystom. Najem będzie miał zatem - jak zakładamy - charakter krótkoterminowy (wakacyjny, turystyczny). Takie usługi klasyfikowane są najczęściej w PKWiU 55.20 jako "Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania". To grupowanie obejmuje bowiem swym zakresem m.in. usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, a także usługi zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym, z zapewnieniem lub nie bardzo minimalnych usług towarzyszących, w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie w obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach kolonijnych, ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych), kwaterach dla gości, bungalowach, itp. Usługi sklasyfikowane w PKWiU 55.20 nie zostały wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia w poz. 19-21 i 26 jako zwolnione z ewidencjonowania (za wyjątkiem usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci, ale to - jak zakładamy - nie ma tu zastosowania). W związku z tym, jeżeli usługi świadczone przez Czytelnika mieszczą się w tym grupowaniu, żadne z ww. zwolnień z ewidencjonowania nie będzie mogło być stosowane.

Trzeba jednak pamiętać, że są także pewne zwolnienia z ewidencjonowania, które nie zależą od klasyfikacji usługi. Jedno z takich zwolnień to zwolnienie przysługujące w związku z otrzymywaniem zapłaty za świadczone usługi w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). To zwolnienie może być stosowane, jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła (patrz - § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia i poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia). Jeżeli jednak za usługę podatnik będzie przyjmował płatności w formie gotówkowej, również to zwolnienie z ewidencjonowania nie będzie mogło być stosowane. Podatnikowi pozostanie zatem jedynie stosowanie zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania.

Zwolnienie podmiotowe z ewidencjonowania

W 2015 r. podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania, jeżeli w 2014 r. obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych nie przekroczyły 20.000 zł. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób prywatnych,

ww. limit powinni przeliczyć w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym. Takiego proporcjonalnego przeliczenia limitu zwolnienia z ewidencjonowania muszą dokonać także podatnicy, którzy rozpoczną sprzedaż dla osób prywatnych w 2015 r.

Kalkulatory
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia
z ewidencjonowania w kasie fiskalnej dostępny
jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Przykład

Podatnik dotychczas świadczył wyłącznie usługi najmu dla firm. Od 1 maja br. podatnik poszerzył grono odbiorców - będzie świadczył usługi również dla osób prywatnych. Od 1 maja do 31 grudnia pozostało 245 dni. W związku z tym limit zwolnienia z ewidencjonowania u tego podatnika wyniesie:

20.000 zł × 245 : 365 =13.424,66 zł.

Jeżeli w trakcie 2015 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania zostanie przekroczony, podatnik utraci prawo do ww. zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit ten zostanie przekroczony. Zatem, jeżeli obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych przekroczą limit zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania np. w lipcu br., podatnik będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie od 1 października br. (zakładając, że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania).

UWAGA! W limicie zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania nie uwzględnia się obrotu uzyskanego ze sprzedaży dla innych przedsiębiorców. Istotny jest tylko obrót uzyskany ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Do limitu tego wlicza się również wartość usług zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania.

Końcowo zaznaczamy, że ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania nie mogą korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, a także podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 ww. rozporządzenia (z nielicznymi wyjątkami). Zakładamy jednak, że powyższe nie ma tu zastosowania.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.