kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015

Rozpoczęcie sprzedaży w trakcie roku a kasa rejestrująca

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 r. Przez dwa lata przygotowywał lokal na sklep. Pierwsza sprzedaż nastąpiła w czerwcu br. Czy ustalając limit zwolnienia z kasy rejestrującej należy wziąć pod uwagę kiedy miała miejsce pierwsza sprzedaż, tj. czerwiec br.? (pytanie nr 945447)

Ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Część podatników zwolniona jest jednak z tego obowiązku. Chodzi o zwolnienia ze względu na osiągnięty obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, a także ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

W pytaniu mamy do czynienia z podatnikiem, który wprawdzie prowadzi działalności od 2013 r., jednakże pierwsza sprzedaż miała miejsce w czerwcu 2015 r. Zastosowanie zatem znajdzie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Z przepisu tego wynika, że podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym są zwolnieni z ewidencjonowania, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Limit obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej można obliczyć posługując się wzorem:

A = B × C/D

gdzie:

- graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - limit 20.000 zł,
C - liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku,
D - liczba dni w roku podatkowym.


Kalkulator limitu obrotu dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Należy zwrócić uwagę, że do obliczenia limitu istotne jest, kiedy nastąpiła pierwsza sprzedaż na rzecz wcześniej wymienionych podmiotów. Chodzi w tym momencie o konkretną datę, a nie sam miesiąc sprzedaży. Omawiane zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym określony limit zostanie przekroczony. Wynika to z § 5 ww. rozporządzenia.

W omawianej sytuacji należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie uczestnik forum nie wskazał, jakiego rodzaju asortyment jest sprzedawany w sklepie. Tymczasem z prawa do zwolnienia wykluczono sprzedaż pewnych grup towarów i usług. Zostały one wskazane w § 4 rozporządzenia. Zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 (ze względu na wielkość sprzedaży) nie stosuje się m.in. w przypadku dostaw wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Rozpoczęcie przez uczestnika forum sprzedaży np. napojów alkoholowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oznaczałoby obowiązek jej ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (bez względu na wysokość obrotów). W wyniku tego przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży tego asortymentu podatnik musiałby zakupić kasę, ufiskalnić ją i spełnić pozostałe warunki wymienione w przepisach.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60