kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a kasa fiskalna

Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomościami. Czy w związku z tym zobowiązana jestem do stosowania kasy fiskalnej?

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

poz. 27 załącznika do rozporządzenia ustawodawca wymienił "Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości" (PKWiU ex 68.3). Przy czym korzystanie z tego zwolnienia możliwe jest pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane są fakturą (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Klasyfikacje
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Pod symbolem PKWiU 68.31 sklasyfikowane zostały "Usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie". Grupowanie to swym zakresem obejmuje:

  • usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności,
     
  • usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności,
     
  • usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych, wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną oraz niemieszkalną,
     
  • usługi pośrednictwa związane z wyceną nieruchomości.

Zatem, jak wynika z powyższego, usługi o których mowa w pytaniu, tj. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymienione są w poz. 27 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, w związku z czym ich świadczenie przez podatnika zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej do końca 2016 r., pod warunkiem, że będą one w całości dokumentowane fakturami.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60