kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016

Zapłata kartą a prawo do zwolnienia z kas fiskalnych

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przysługuje, gdy zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Organy podatkowe uznają jednak, że podatnik nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy klient płaci kartą.

Co wynika z przepisów?

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz tzw. osób prywatnych. Przy czym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących prawodawca zwolnił niektóre podmioty z tego obowiązku.

Jak wynika z § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do omawianego rozporządzenia, podatnik dokonując sprzedaży usług dla osób prywatnych może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy, ze względu na formę zapłaty. Aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą jednak zostać spełnione łącznie dwa warunki:

  • świadczący usługę musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem,
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przy czym przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 pkt 2 rozporządzenia.


Treść ujednoliconych przepisów dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Zdaniem organów podatkowych z omawianego zwolnienia mogą korzystać podatnicy świadczący usługi, za które należność dokonywana jest za pośrednictwem systemów elektronicznych typu PayU, PayPal. Uznają one, iż taka forma zapłaty dokonywana jest z konta bankowego nabywcy na konto sprzedawcy, czyli za pośrednictwem banku. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2015 r., nr IPPP2/4512-321/15-5/RR, wyjaśnił, że forma płatności poprzez systemy płatnicze on-line (PayPal), dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych usług na konto bankowe sprzedawcy. Płatność spełnia więc przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż "pozostawia po sobie ślad" w postaci wpływu na konto sprzedawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty dokonywane przez pośrednika współpracującego z podatnikiem za świadczone usługi wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe sprzedawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Niekorzystne stanowisko fiskusa dotyczące kart

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe twierdzą, że ze zwolnienia określonego w pozycji 38 załącznika do rozporządzenia nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi, za które należność dokonywana jest za pośrednictwem kart kredytowych czy płatniczych. Uznają bowiem, że taką formę płatności należy traktować jak zapłatę gotówką.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 r., nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, uznał, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie "w całości" odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za które zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

W związku z tym organ uznał, że płatność dokonywana kartą kredytową jest traktowana jak zapłata gotówką. Podatnik świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, za które płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 38 załącznika do rozporządzenia. W przypadku więc, gdy zapłata dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, podatnik ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób prywatnych, o ile wcześniej utracił zwolnienie podmiotowe.

Warto dodać, że wcześniej organy podatkowe prezentowały odmienne stanowisko. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r., nr IPPP2/443-271/14-4/RR, na pytanie podatnika czy w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu "B2C"), w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty kredytowej, Paysafecard, internetowego systemu płatności typu Paypal itp., ma prawo do korzystania ze zwolnienia z kas, odpowiedział twierdząco. W omawianej sprawie podatnik zaznaczył, że będzie posiadał dowody dokumentujące zapłatę oraz będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Zdaniem organu taki sposób ewidencji sprzedaży usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544 ze zm.)

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60