kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 97 (825) z dnia 5.12.2011

Kasa rejestrująca przy usługach budowlanych

Świadczymy usługi budowlane głównie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W listopadzie br. wykonaliśmy usługę dla osoby fizycznej na kwotę 50.000 zł, którą udokumentowaliśmy fakturą VAT. Czy w takiej sytuacji mamy obowiązek instalowania kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna przy usługach budowlanych
rys. Kasa fiskalna przy usługach budowlanych

Z pytania wynika, iż firma Czytelników wykonała usługę dla osoby fizycznej o wartości przekraczającej limit w wysokości 40.000 zł, tj. zwalniający z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Udokumentowanie tej usługi fakturą VAT dla osoby fizycznej nie jest podstawą do zwolnienia podatnika z powyższego obowiązku.

Oznacza to, że Czytelnicy nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość osiąganych obrotów. W przypadku przekroczenia obrotów w wysokości 40. 000 zł, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie wymienionej kwoty obrotów. Stanowi tak § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930).

Jednakże w przypadku świadczenia usług (tj. bez względu na ich rodzaj), podatnicy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotów w kasie rejestrującej. Czynności (usługi) zwolnione z tego obowiązku zostały wymienione w załączniku do powołanego rozporządzenia.

W opisanej sytuacji możliwość skorzystania z tego zwolnienia przysługuje z tytułu niewielkiej liczby świadczonych usług czy też z tytułu formy płatności za te usługi.

Zgodnie z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, zwolnione jest świadczenie usług na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. i łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę,

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Ponadto świadczenie usług przez Czytelników może być również zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Warunkiem zwolnienia jest tutaj, aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy. Wskazać należy, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie podatników, którzy nie rozpoczęli ewidencjonowania tych usług za pomocą kas przed 1 stycznia 2011 r.

Wyżej wymienione zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60