kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 15 (327) z dnia 10.08.2012

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) ukazał się projekt z 18 lipca 2012 r. nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Projekt nowego rozporządzenia zawiera istotne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, które w sposób znaczny ograniczą liczbę podatników uprawnionych do korzystania z tego przywileju. Ponadto w projekcie wprowadzono zmiany o charakterze konstrukcyjnym w celu uproszczenia brzmienia niektórych spornych przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2014 r.


1. Katalog zwolnień z obowiązku stosowania kas

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje istotnych zmian w zakresie zwolnień przedmiotowych określonych w jego załączniku. Ograniczenie dotyczy jedynie zwolnień dotyczących usług w zakresie edukacji (poz. 29 załącznika) i polega na wyłączeniu z prawa do zwolnienia usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Kolejna proponowana zmiana, która dotknie wszystkich podatników dotyczy obniżenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu.

Obecnie nie muszą stosować kas fiskalnych podatnicy, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku 40.000 zł.

Projektowane rozporządzenie zrównuje limit obrotów z działalności, o której mowa powyżej zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność do kwoty 20.000 zł. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia.

W zakresie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych projekt przewiduje utrzymanie systemu zwolnień dotyczących podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.


2. Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

Projekt rozporządzenia przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2014 r. wyłączeń z prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w przypadku podatników:

1) dokonujących dostawy m.in.:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
   
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
   
 • przyczep i naczep,
   
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU 26.70.1),

2) świadczących usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15-16 załącznika do rozporządzenia,
   
 • przewozu osób i ładunków taksówkami,

3) u których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Obowiązkiem ewidencjonowania objęto czynności dostawy gazu płynnego, a nie jak dotychczas podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.


3. Utrata prawa do zwolnienia

W § 5 projektu rozporządzenia zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z tytułu osiąganych obrotów. Zasadą ma być, że podatnik (zarówno kontynuujący, jak i rozpoczynający działalność straci prawo do tego zwolnienia po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł.

Projekt modyfikuje zapis § 3 ust. 3 obecnego rozporządzenia, dotyczący podatników, którzy na skutek utraty prawa do zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5.000 kas. Zgodnie z proponowaną zmianą skrócono z dwóch lat do jednego roku okres zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 pkt 3 obecnego rozporządzenia, przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady ogólnej wyrażonej w § 5 projektowanego rozporządzenia, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okresu.

W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów aktualnego rozporządzenia.

Z kolei w przypadku podatników, którzy w 2012 r. rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych proponuje się, aby w celu określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r. za pomocą kas rejestrujących, nie stosować wyliczenia proporcji do okresów prowadzenia działalności. Podatników tych zatem obowiązywać będzie limit 20.000 zł w skali całego roku.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia i zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać do końca 2014 r.

 

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60