kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016

Rozliczenie ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT-7K

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podatek VAT rozliczam kwartalnie. Od czerwca 2016 r. rozpocząłem ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Spełniłem wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie z przysługującej mi z tego tytułu ulgi. W rozliczeniu za drugi kwartał 2016 r. wykażę nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Czy w deklaracji tej mogę wnioskować o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy?

TAK. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Wynika to z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Przy czym, jak wskazano w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), odliczenie przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnego podatnika VAT może być dokonane w deklaracji podatkowej dla celów VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Warto zaznaczyć, że przepisy o VAT nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych na dokonanie tego odliczenia. To podatnik decyduje więc, w którym miesiącu wykaże przysługującą mu kwotę do odliczenia lub zwrotu.

Natomiast sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

Jak wskazano w § 3 ust. 3 omawianego rozporządzenia, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
     
  • 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Przykład

Mały podatnik w czerwcu 2016 r. rozpoczął ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Kwota przysługującego mu zwrotu z tytułu zakupu tej kasy wynosi 700 zł. Podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniające do odliczenia, w związku z czym będzie mógł z niego skorzystać w rozliczeniu za II kwartał 2016 r.

W deklaracji VAT-7K za II kwartał br. podatnik wykaże także nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 1.500 zł (do zwrotu na rachunek bankowy). W związku z tym w rozliczeniu za II kwartał podatnik będzie mógł wystąpić o zwrot w wysokości 50% kwoty przysługującej ulgi, czyli 350 zł i wykazać ją w poz. 53 deklaracji VAT-7K.

Pozostałą kwotę ulgi w wysokości 350 zł podatnik zrealizuje w rozliczeniu za następne kwartały. Sposób rozliczenia również będzie uzależniony od tego, czy wystąpi nadwyżka podatku należnego, czy naliczonego.

Część E deklaracji VAT-7K za drugi kwartał 2016 r. podatnik wypełni następująco:

VAT-7K

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60