kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy kupując kasę fiskalną mogę skorzystać z ulgi na jej zakup? Jaka jest wysokość ulgi?

Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i podatnikom zwolnionym z VAT. Wynosi ona 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Podatnicy VAT (czynni i zwolnieni), którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej (mogą odliczyć lub otrzymać część kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących). Należy zaznaczyć, że ulga ta dotyczy kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania lub powstania obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% ceny jej zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one ustawowe funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Wniosek o zwrot ulgi

W przypadku, gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT (z uwagi na kwotę sprzedaży nieprzekraczającą 150.000 zł), urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na wniosek podatnika w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku w tej sprawie (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą (patrz: § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Przepisy o VAT nie określają wzoru ww. wniosku. Można go złożyć zatem w dowolnej formie (np. korzystając ze wzoru zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce druki) Istotne jest jedynie, by wniosek zawierał dane wskazane w ww. przepisie.

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących Wzór wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej
na zakup kas rejestrujących
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatek VAT

Ponadto, składając wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy, należy do niego dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.


UWAGA!
Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych (czynni podatnicy VAT) lub zwróconych im (podatnicy zwolnieni) kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania np. zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie przeglądu technicznego tych kas, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60