kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Od maja 2013 r. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej. Odliczyłem 700 zł jako ulgę na zakup kasy. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. Z dniem 1 lipca 2016 r. wznowiłem działalność. Obecnie zamierzam ją zlikwidować. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi? Jeżeli tak, to w jakiej pozycji deklaracji VAT-7 go wykazać?

Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania.

Ponadto w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163) wskazano, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania m.in. zaprzestaną działalności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2016 r., nr ITPP1/4512-1118/15/AJ, wyjaśnił, że w sytuacji, gdy suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza trzy lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności. Jeśli natomiast okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat - to odliczoną wcześniej ulgę podatnik jest zobowiązany zwrócić.

W związku z tym skoro Czytelnik zaprzestał używania kasy rejestrującej przed upływem trzyletniego okresu jej używania, na podstawie przepisów o VAT jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty ulgi z tytułu poniesionych wydatków na zakup kasy rejestrującej.

Czynny podatnik VAT zwrotu ulgi powinien dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Przy czym przepisy nie precyzują, czy kwotę zwrotu należy wpłacić bezpośrednio na konto urzędu skarbowego, czy też zwrotu tego można dokonać pośrednio, poprzez rozliczenie w deklaracji VAT.

Moim zdaniem, z uwagi na to, że odliczenie ulgi następuje w deklaracji VAT, również jej zwrot, co do zasady, powinien nastąpić poprzez odpowiednie rozliczenie w deklaracji. Kwotę zwrotu można wykazać w deklaracji VAT-7 ze znakiem minus w pozycji, w której, co do zasady, wpisywana jest kwota przysługującej ulgi, czyli w pozycji 50 "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym".

Przykład

Podatnik rozliczający VAT miesięcznie rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu 1 kasy rejestrującej i odliczył ulgę związaną z jej zakupem w wysokości 700 zł. Podatnik zamierza zlikwidować działalność 30 września 2016 r. Ponieważ zaprzestanie działalności nastąpi przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej ulgi, czyli 700 zł. Zwrot tej kwoty powinien być dokonany najpóźniej do dnia 25 października 2016 r., czyli do dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień. Kwotę zwrotu podatnik wykaże w deklaracji VAT-7 ze znakiem minus w pozycji 50 "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym".

Obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60