kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018

Termin odliczenia ulgi na zakup kasy

W związku z przekroczeniem limitu obrotów zobowiązany jestem do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Czy mogę ubiegać się o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy, jeżeli dokonałem i zawiadomiłem urząd o jej fiskalizacji? Nadmieniam, iż sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych jeszcze nie dokonuję (czekam na odbiór zakładu przez sanepid).

Stosownie do zapisu zawartego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, czyli:

1) złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania; w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy,

2) rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kasy rejestrującej nabytej w okresie, kiedy kasa ta była objęta ważnym potwierdzeniem, że spełnia ona funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym musi odpowiadać,

3) posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie zaś do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia odliczenie to może być dokonane w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (zakładając, że w opisywanej sytuacji mamy do czynienia z czynnym podatnikiem podatku VAT).

Przykład

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Ponadto, odliczenia tego można dokonać za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy. Przykładowo, jeśli pierwsza sprzedaż na rzecz osoby prywatnej nastąpi w kwietniu 2018 r., to dopiero w rozliczeniu za ten miesiąc podatnik będzie mógł ubiegać się o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy.

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60