kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Serwis Podatkowy nr 9 (225) z dnia 10.09.2014

Fiskalizacja kasy rejestrującej

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2014 r., nr IBPP3/443-382/14/JP; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)


"(…) W związku z planem otwarcia nowego punktu sprzedaży w dniu (…) kwietnia 2011 r. zakupiona została nowa kasa fiskalna (…). Niestety, do otwarcia nowego punktu nie doszło, kasa nie została ufiskalniona i służyła do szkolenia nowego personelu w zakresie obsługi. Rozwój firmy spowodował bieżące zapotrzebowanie ww. kasy w charakterze nowego stanowiska kasowego, co wymaga jej ufiskalnienia. Kasa w momencie zakupu miała aktualną homologację Ministerstwa Finansów. (…)

W tak przedstawionym opisie sprawy do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy kasa, która nie była ufiskalniona i wykorzystywana do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, a służyła do szkolenia personelu, może obecnie zostać wykorzystana w charakterze nowego stanowiska kasowego i w tym celu zostać ufiskalniona.

Zgodnie z § 35 (…) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. z 2013 r. poz. 363 - przyp. red.), podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności:

1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r.

- mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Zauważyć w tym miejscu należy, że rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących stanowi w znacznej części powielenie regulacji prawnych już istniejących, określonych w poprzedzającym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. W przypadku nowych regulacji wprowadzono przepisy przejściowe. Wprowadzone w przepisach przejściowych odpowiednio długie terminy umożliwiające stosowanie kas na dotychczasowych warunkach miały na celu umożliwienie podmiotom dostosowanie się do ww. wymogów.

Cyt. § 35 rozporządzenia jest przepisem przejściowym i ma na celu umożliwienie kontynuowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących, które są użytkowane i zostały nabyte w okresie obowiązywania stosownych potwierdzeń (Ministra Finansów bądź Prezesa Głównego Urzędu Miar).

Warunkiem zastosowania cyt. § 35 rozporządzenia z dnia 14 marca 2014 r. jest jednak spełnienie dwóch przesłanek:

  • kasa w momencie zakupu musi posiadać stosowne potwierdzenie (tzw. "homologację"), oraz
     
  • kasa musi być użytkowana przez podatnika.

(…) użytkowanie kasy rejestrującej nałożone przepisami podatku od towarów i usług jest użytkowaniem na potrzeby wywiązania się podatnika z obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego. Natomiast kasa rejestrująca może być również używana do innych celów niż rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego, np. do celów szkoleniowych. W takiej sytuacji jednak nie jest to użytkowanie kasy do celów, do których co do zasady jest przeznaczona.

Należy także zauważyć, że na podatniku użytkującym kasy do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego spoczywa szereg obowiązków, które nie ciążą na podatniku wykorzystującym kasę do celów innych niż podatkowe (np. do celów szkoleniowych). I tak, na podatniku takim nie ciąży wspomniany obowiązek fiskalizacji kasy, obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 34 rozporządzenia z 14 marca 2014 r.) czy zgłoszenie kasy do użytkowania. Podatnik wykorzystujący kasę do innych celów niż ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie nabywa też prawa do ulgi na zakup kasy.

Jak z powyższego wynika, użytkowanie kasy, o którym mowa w § 35 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., oznacza użytkowanie kasy do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, a nie jej użytkowanie w ogóle, w innym np. szkoleniowym celu. Cyt. § 35 zwalnia z obowiązku uzyskania potwierdzenia (tzw. homologacji) jedynie tych podatników, którzy użytkują kasy ewidencjonując na nich obrót i kwoty podatku należnego. Zakup kasy w momencie, kiedy posiadała aktualną homologację, nie oznacza, że kasa może zostać ufiskalniona w dowolnym momencie. Fiskalizacja może odbyć się tylko w odniesieniu do kasy posiadającej w momencie fiskalizacji ważną homologację. Natomiast § 35 rozporządzenia odnosi się do podatników, którzy dokonali już fiskalizacji kas i rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, czyli do podatników użytkujących kasy do ewidencjonowania (podkreśl. red.).

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania § 35 rozporządzenia z dnia 14 marca 2014 r. (…)"

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60