kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1076).

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących oraz określenie warunków technicznych uwzględniających postęp technologiczny. Zmiany te umożliwiają wykorzystanie kas do uszczelnienia systemu podatkowego, wzrostu i poszerzenia obszaru akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienia konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych. Celem jest również wprowadzenie nowego protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych, który zapewni współpracę z systemami teleinformatycznymi Ministerstwa Finansów, a także standardowego protokołu do komunikacji nowych typów kas rejestrujących z terminalami płatniczymi.

Na potrzeby nowych regulacji w projekcie określono nowe definicje i terminologię związaną z kasami rejestrującymi. W definicji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych dopuszczono możliwość emitowania ich w postaci elektronicznej oraz transmitowania za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, przez który będzie się rozumiało urządzenie komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami i zapewniające przekaz danych oraz podłączenie do kasy urządzeń zewnętrznych i terminala płatniczego (nowy § 2 pkt 8 rozporządzenia).

Rozporządzenie zawiera także wyróżnienie rodzajów kas ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług. W związku z dopuszczeniem emisji dokumentów fiskalnych lub niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz komunikacji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, a także repozytorium i repozytorium testowym, kasa będzie musiała zawierać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów kasy ma zostać także uzupełniony o wymóg posiadania interfejsu komunikacyjnego do terminala płatniczego.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest także powiązanie postaci elektronicznej dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę ze strukturami logicznymi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu przedmiotowego projektu: "(...) Rozporządzenie definiuje elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę.

Rozporządzenie mówi o potrzebie uzyskania nowego potwierdzenia (homologacji) w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji, funkcjach i oprogramowaniu kasy przed ich wprowadzeniem do obrotu oraz definiuje zakres badań i zawartość sprawozdania z powyższych badań. Precyzyjne określenie jednoznacznych wymogów w zakresie homologacji znacząco przyspieszy ten proces i obniży jego koszty dla przedsiębiorców. Rozporządzenie reguluje również sposób postępowania wobec potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar wydanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. (...)"

Według założeń rozporządzenie, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60