kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021

Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas

Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Celem wydania nowych rozporządzeń jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (tzw. e-paragonów) do nabywcy, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób przy użyciu kas on-line.

Należy przypomnieć, że przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.), która w zasadniczej części weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r., wprowadzono m.in. przepisy, które umożliwiają przesyłanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.

Warunki techniczne kas z elektronicznym zapisem kopii

Warunki techniczne i wymagania dla kas z elektronicznym zapisem kopii zostaną określone, najpóźniej do 1 maja 2021 r., w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Zmiany te obejmą uwzględnienie możliwości wystawiania przez kasy fiskalne (kasy on-line), za zgodą nabywcy e-paragonów.

Równocześnie w tym samym terminie utraci moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206), którego zakres przedmiotowy jest szerszy od projektowanej w jego miejsce regulacji - zawiera bowiem przepisy określające wymagania dla kas z elektronicznym zapisem kopii, starszego typu. Z uwagi na to, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla tych urządzeń wydawane są nadal na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., konieczne jest wydanie przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, zapewniających praktyczną możliwość stosowania jej przepisów przez podatników, którzy do ewidencjonowania obrotu używają urządzeń dysponujących tymi potwierdzeniami.

Jak wyjaśniło Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu omawianego rozporządzenia, zapobieżenie powstania luki prawnej w tym zakresie stanowi główny cel przedmiotowego projektu i zostanie on osiągnięty poprzez wykorzystanie wybranych rozwiązań rozporządzenia z 2018 r. oraz obowiązującego przed nim rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). Przedmiot regulacji obejmuje zatem kryteria, warunki techniczne i wymagania, spełnienie których pozwala podatnikom nadal korzystać z urządzeń starszego typu, w okresie, na który zostały wydane potwierdzenia.

Warunki techniczne dla kas rejestrujących

Na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, kasy te posiadają tylko możliwość wydruku paragonów fiskalnych, a podatnik jest obowiązany wydać nabywcy ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru nabywcy lub podatnika (sprzedawcy). Kasy fiskalne, zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r., nie mają możliwości wyboru opcji niedrukowania paragonów fiskalnych. Dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest więc wprowadzenie odpowiednich, nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie o VAT, które obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Projektowane rozporządzenie ma zatem na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego oraz zastąpienie starego rozporządzenia z 2018 r. Zadaniem nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, do nabywcy, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób przy użyciu kas on-line.

W projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych (...) określono nowe definicje, których terminologię dostosowano tak, by funkcje, kryteria i warunki techniczne (wymagania) dla kas rejestrujących przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (kas on-line) odpowiadały zmienionemu stanowi prawnemu. W szczególności odnosi się to do nowych wymagań technicznych dla kas rejestrujących dotyczących rodzajów kas rejestrujących, konstrukcji kas, zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas, dokumentów wystawianych przy użyciu kas, pracy kas, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT, oraz fiskalizacji kas rejestrujących i kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym.

W § 2 rozporządzenia wskazany będzie słownik pojęć użytych w rozporządzeniu. Przepis ten dostosowuje terminologię do ustanowionej zmianami w ustawie o VAT oraz wprowadza nowe definicje, odpowiadające tym zmianom. W kontekście najważniejszych zmian, jak wskazało Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu omawianego rozporządzenia, pojawia się m.in. definicja przesyłania danych oznaczająca wyłącznie przekazanie danych do Centralnego Repozytorium Kas, zgodnie z protokołem komunikacyjnym przesyłania danych - każde inne przekazanie danych poza kanałem kasa - CRK oznacza się w projekcie "komunikacją" lub "współpracą" (np. w przypadku przekazywania danych do drukarki, terminala płatniczego). W ocenie projektodawcy pojęcia z obszaru kryptografii są zrozumiałe w kontekście przepisów, w których występują, bez potrzeby ich wyjaśniania w uzasadnieniu, a wśród adresatów przepisu (producenci i użytkownicy urządzeń fiskalnych) istnieje wystarczająca kompetencja w przedmiotowym obszarze, by nie było to konieczne.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, w § 23 określono strukturę i zawartość paragonów wystawianych przez kasę rejestrującą. Zaznaczyć należy, że pojawiającego się w pkt 33 pojęcia "kod weryfikujący" nie należy mylić ze zdefiniowanym w § 2 pkt 1 algorytmem weryfikującym. Nie będą one pojęciami tożsamymi ani wymiennymi. Algorytm weryfikujący oznaczać będzie ciąg czynności prowadzących do weryfikacji przypisania towarów/usług do stawek podatku, podczas gdy kod weryfikujący będzie to zbór danych (wypadkowa klucza i danych binarnych) zapisanych w postaci graficznej (kodu QR, do odczytania którego jest stosowany osobny algorytm).

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Struktura i zawartość raportów fiskalnych

W § 30 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych (...) ma być określona struktura i zawartość raportów fiskalnych. Przepis będzie wskazywał, że te konkretne dokumenty fiskalne będą mogły być wystawiane w postaci papierowej i elektronicznej lub - zgodnie z wyborem użytkownika - tylko elektronicznej. Wybór będzie mógł być podejmowany każdorazowo i nie będzie uzależniony od ustanowionych w przepisach czynników. Użytkownik będzie posiadał zatem dowolność w tym zakresie, co pozwoli mu np. na całkowitą rezygnację z wydruku (oszczędność papieru i kosztów użytkowania urządzenia). W § 38 rozporządzenia będzie wskazany sposób zakończenia ewidencji sprzedaży, która kończy się wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury - np. sposób awaryjnego wyjścia z ewidencji sprzedaży. Ponadto będzie w nim określone przesyłanie paragonu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.