kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Formalności związane ze zmianą miejsca używania kasy

W prowadzonej działalności zamierzam zlikwidować jeden punkt sprzedaży. Czy mogę przeznaczyć kasę ze zlikwidowanego punktu na rezerwową i zmienić jej miejsce używania? Jeśli tak, to jakich formalności należy dokonać?

Przepisy dotyczące kas rejestrujących określone w ustawie o VAT oraz w aktach wykonawczych nie zabraniają podatnikowi zmieniać miejsca użytkowania kasy fiskalnej. Podatnik ma również swobodę w decydowaniu o zakupie i sposobie użytkowania kas rezerwowych.

Przepisem regulującym stosowanie kas rezerwowych jest art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, w myśl którego, w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencjonowanie przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej.

W związku z tym, to podatnik decyduje, czy w prowadzonej działalności niezbędna jest mu kasa rezerwowa, lub też kilka kas. Podatnik może również zdecydować o zmianie przeznaczenia kasy, z rezerwowej na kasę działającą w punkcie sprzedaży lub na odwrót – może kasę ze zlikwidowanego miejsca sprzedaży przeznaczyć na kasę rezerwową.

Wobec tego nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby przeznaczyć kasę pochodzącą ze zlikwidowanego punktu sprzedaży, na kasę rezerwową.

Z kolei formalności, jakich należy dopełnić w związku ze zmianą miejsca używania kasy rejestrującej określone zostały w § 14 ust. 5–7 rozporządzenia w sprawie kas. Z przepisów tych wynika, że:

  • podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W zgłoszeniu tym oprócz danych identyfikacyjnych podatnika wskazuje się m.in. adres miejsca instalacji kasy oraz nazwę placówki,
     
  • podatnik obowiązany jest również zapewnić dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca jej używania oraz danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po jej dokonaniu kasa będzie używana,
     
  • zmiana miejsca użytkowania kasy rejestrującej nie wymaga odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.
Aktywne druki i formularze
Zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących
kasy dostępne jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Warto w tym miejscu także nadmienić, że podatnik zmieniając przeznaczenie kasy rejestrującej nie ma obowiązku zwrotu kwoty odliczonej na zakup tej kasy (zakładając, że podatnik odliczył przysługującą mu ulgę). Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odnosi się bowiem wyłącznie do tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w art. 111 ust. 6 ustawy oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60