kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 9 (417) z dnia 10.05.2016

Obowiązki następcy prawnego po śmierci podatnika użytkującego kasę fiskalną

Jestem jedyną spadkobierczynią mojego zmarłego męża, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W działalności tej sprzedaż na rzecz osób prywatnych była ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Jakich czynności powinnam dokonać, aby zlikwidować kasę fiskalną jeśli nie zamierzam kontynuować działalności prowadzonej przez męża?

Obowiązki następcy prawnego po śmierci podatnika użytkującego kasę fiskalną
rys. Obowiązki następcy prawnego po śmierci podatnika użytkującego kasę fiskalną

Generalnie, zakończenie użytkowania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia przez podatnika pewnych czynności, które określone są w rozporządzeniu w sprawie kas.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ponadto, z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas. Do protokołu tego należy również dołączyć wykonany raport rozliczeniowy.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo, śmierć podatnika kończy jej byt prawny. Zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o VAT, zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. Zatem następca prawny ma obowiązek złożenia formularza VAT-Z, na podstawie którego organ podatkowy wykreśla zmarłego podatnika z rejestru podatników VAT. Jest to jedyny przepis w ustawie o VAT, który dotyczy obowiązków następcy prawnego podatnika.

Zagadnienia dotyczące praw i obowiązków podatkowych spadkobierców regulują natomiast przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Co do zasady, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą również na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Te same zasady dotyczą praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego pytania, że zmarły małżonek Czytelniczki prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w której stosował kasę fiskalną. Wskazano także, że nie zamierza ona kontynuować działalności po jego śmierci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2015 r., nr ILPP2/4512-1-305/15-2/AD rozpatrując analogiczną sytuację do przedstawionej w pytaniu podkreślił, że przepisy dotyczące kas rejestrujących odwołują się wyłącznie do obowiązków podatnika, a w przypadku śmierci podatnika, ustaje byt prawny podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują więc - według fiskusa - aby obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy w trybie fiskalnym spoczywały na następcy prawnym zmarłego podatnika.

Reasumując

W świetle obowiązujących przepisów jedynym obowiązkiem następcy prawnego zmarłego podatnika jest złożenie formularza VAT-Z. W konsekwencji, Czytelniczka nie jest zobowiązana do dokonania jakichkolwiek czynności związanych z likwidacją kasy użytkowanej przez zmarłego męża.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60