kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 9 (417) z dnia 10.05.2016

Obowiązki następcy prawnego po śmierci podatnika użytkującego kasę fiskalną

Jestem jedyną spadkobierczynią mojego zmarłego męża, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W działalności tej sprzedaż na rzecz osób prywatnych była ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Jakich czynności powinnam dokonać, aby zlikwidować kasę fiskalną jeśli nie zamierzam kontynuować działalności prowadzonej przez męża?

Generalnie, zakończenie użytkowania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia przez podatnika pewnych czynności, które określone są w rozporządzeniu w sprawie kas.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ponadto, z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas. Do protokołu tego należy również dołączyć wykonany raport rozliczeniowy.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo, śmierć podatnika kończy jej byt prawny. Zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o VAT, zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. Zatem następca prawny ma obowiązek złożenia formularza VAT-Z, na podstawie którego organ podatkowy wykreśla zmarłego podatnika z rejestru podatników VAT. Jest to jedyny przepis w ustawie o VAT, który dotyczy obowiązków następcy prawnego podatnika.

Zagadnienia dotyczące praw i obowiązków podatkowych spadkobierców regulują natomiast przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Co do zasady, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą również na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Te same zasady dotyczą praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego pytania, że zmarły małżonek Czytelniczki prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w której stosował kasę fiskalną. Wskazano także, że nie zamierza ona kontynuować działalności po jego śmierci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2015 r., nr ILPP2/4512-1-305/15-2/AD rozpatrując analogiczną sytuację do przedstawionej w pytaniu podkreślił, że przepisy dotyczące kas rejestrujących odwołują się wyłącznie do obowiązków podatnika, a w przypadku śmierci podatnika, ustaje byt prawny podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują więc - według fiskusa - aby obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy w trybie fiskalnym spoczywały na następcy prawnym zmarłego podatnika.

Reasumując

W świetle obowiązujących przepisów jedynym obowiązkiem następcy prawnego zmarłego podatnika jest złożenie formularza VAT-Z. W konsekwencji, Czytelniczka nie jest zobowiązana do dokonania jakichkolwiek czynności związanych z likwidacją kasy użytkowanej przez zmarłego męża.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60