kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016

Kasa fiskalna musi zapewniać prawidłową rejestrację obrotów

Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku. Tak wynika z odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 1205/2016, w którym zasygnalizowano pewne nieprawidłowości w użytkowaniu kas rejestrujących przez podatników.

Przypomnieć należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza ten obowiązek, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Stanowi o tym art. 111 ust. 2 ustawy o VAT.

Każda kasa rejestrująca wprowadzana na terytorium kraju do obrotu powinna spełniać funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

W świetle art. 111 ust. 6a ustawy o VAT kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego. Musi także przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Dodatkowo, zgodnie z art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich do obrotu na terytorium kraju są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Resort podkreślił, że jak wynika z § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, kasa nie może zawierać rozwiązań umożliwiających nieprawidłowe ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku.

Przy okazji omawianego zagadnienia warto zwrócić uwagę na konsekwencje związane z niewłaściwym ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kasy. Mianowicie, jak wynika z art. 53 § 21 Kodeksu karnego skarbowego, księgami są m.in. inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Oznacza to, że nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi. Natomiast nierzetelne prowadzenie księgi podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Ponadto, jak stanowi art. 62 § 4 K.k.s., kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60