kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

Kiedy paragon fiskalny można uznać za fakturę uproszczoną?

1. Faktura uproszczona w świetle przepisów o VAT

Mianem faktur "uproszczonych" określa się faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Na postawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, faktury takie mogą nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, a także danych takich jak:

 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
   
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
   
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
   
 • stawka podatku,
   
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

– pod warunkiem jednak, że na fakturach będą zawarte dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.


Uwaga

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota określona jest w euro) – podatnicy mają wybór: mogą wystawić zwykłą fakturę, bądź też fakturę uproszczoną.


Faktury uproszczone – nawet przy kwocie należności nieprzekraczającej 450 zł albo 100 euro – nie mogą być jednak, zgodnie z art. 106e ust. 6 ustawy, wystawiane w celu udokumentowania:

1) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

3) dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Wskazać należy, że zakres danych, które obowiązkowo muszą być umieszczone na fakturze uproszczonej został przez prawodawcę określony w sposób zbliżony do zakresu danych wymaganych na paragonie fiskalnym, o czym piszemy w kolejnym punkcie niniejszego opracowania.

 

2. Zakres danych na paragonie fiskalnym

Przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, analogicznie jak § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych określa dane, jakie powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym.

Zgodnie z tymi przepisami paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
   
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
   
 • numer kolejny wydruku;
   
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
   
 • oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
   
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
   
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
   
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
   
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
   
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
   
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
   
 • łączną kwotę podatku;
   
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
   
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
   
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
   
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
   
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
   
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

W świetle powyższego, na każde żądanie klienta sprzedawca powinien umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Umieszczenie NIP nabywcy nie jest warunkowane wartością transakcji, wymaganą w przypadku faktur uproszczonych.

Natomiast, jeśli zgodnie z żądaniem nabywcy sprzedawca zamieści na paragonie jego NIP, a wartość transakcji nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro, to paragon taki można uznać za fakturę uproszczoną. W takim przypadku nabywca nie ma prawa żądania dodatkowego udokumentowania dokonanej sprzedaży "zwykłą" fakturą (art. 106h ust. 4 ustawy o VAT).

Warto przy tym zaznaczyć, iż dokumentem, na podstawie którego dokonuje się odliczenia VAT, jest zasadniczo faktura. Oznacza to, że tylko w sytuacji, gdy otrzymany paragon spełnia warunki uznania go za fakturę uproszczoną można na jego podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego (jeżeli oczywiście dotyczy zakupów, które dają prawo do takiego odliczenia).

 

3. NIP nabywcy na paragonie a możliwości techniczne kasy

W prowadzonej działalności gospodarczej stosuję kasę fiskalną, która nie ma możliwości drukowania na paragonie, na żądanie nabywcy jego numeru NIP. Czy oznacza to, że jestem zobowiązany do zakupu nowej kasy spełniającej te wymagania?

Powyższa wątpliwość była między innymi przedmiotem interpelacji poselskiej z 21 maja 2013 r., nr 16365 skierowanej do Ministra Finansów. Posłowie zwrócili uwagę, że wymóg wpisywania numeru NIP nabywcy na paragonie utrudni pracę przedsiębiorców oraz spowoduje poniesienie przez nich znacznych kosztów związanych z zakupem nowych kas.

W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że w świetle uregulowań zawartych w przepisach przejściowych (§ 35–37) obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy:

 • do dnia 30 września 2013 r. mogli prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 r.,
   
 • po dniu 30 września 2013 r. obligatoryjnie muszą stosować zasady określone w rozporządzeniu w sprawie kas, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas.

Oznacza to, że jeżeli kasa rejestrująca nie ma możliwości drukowania na paragonie, na żądanie nabywcy, NIP nabywcy, to podatnik może ją stosować również po 30 września 2013 r.

Podkreślono, że zasadniczą intencją zmiany przepisów było, aby nowo homologowane kasy rejestrujące miały funkcję wystawiania tzw. faktur uproszczonych i żeby funkcja ta mogła być wykorzystywana w prowadzonej przez podatników działalności.

W ocenie resortu, wprowadzone regulacje dotyczące drukowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy nie powinny utrudnić pracy przedsiębiorców ani też generować dodatkowych kosztów związanych z zakupem nowych urządzeń.

Takie też stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 listopada 2013 r., nr ILPP2/4463-768/13-2/AK czy Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 listopada 2013 r., nr IPTPP4/443-587/13-2/OS.

W pierwszej z nich czytamy m.in.:

"(…) paragon fiskalny zawiera m.in. numer identyfikacji podatkowej (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy. (…)

Podatnicy nie są (…) obowiązani wymieniać «starych» kas na nowe, gdyż brak ww. funkcji w «starych» kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane dla rozliczeń podatkowych (podkreślenie redakcji). Jeśli natomiast podatnik uznałby, że ww. funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo, wówczas podatnik może wymienić «starą» kasę na tę nową – jest to jednak decyzja podatnika. (…)

W przypadku, gdy kasa rejestrująca, którą użytkuje Wnioskodawca nie ma możliwości drukowania na paragonie – na żądanie nabywcy – numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, to podatnik nie będzie zobowiązany do jego umieszczenia na paragonie. (…) "

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.