kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015

Moment zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

Firma sprzedaje towary oraz świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Posiada kasę rejestrującą. Niektóre płatności (na podstawie umów) regulowane są w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Jak w tej sytuacji prawidłowo zaewidencjonować sprzedaż w kasie rejestrującej: z chwilą wykonania usługi, czy z chwilą, kiedy wpłynie należność za tę usługę?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Zobowiązuje do tego art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dotyczy czynności sprzedaży i jest nierozerwalnie związany z powstaniem obowiązku podatkowego, który w myśl podstawowej zasady wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi (poza szczególnymi momentami powstania obowiązku, które jak zakładam nie dotyczą sytuacji przedstawionej w pytaniu).

Reasumując, sprzedaż towaru bądź usługi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego Czytelnik powinien zaewidencjonować w kasie rejestrującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Późniejszy termin uiszczenia należności za towar lub wykonanie usługi nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Inaczej byłoby w przypadku zaliczki na poczet sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Kwestię tę uregulowano w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Z przepisu tego wynika, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Prawidłowe zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej jest niezwykle istotne. Dokonanie tego w terminie późniejszym niż moment powstania obowiązku podatkowego może prowadzić do niezgodności ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych. To z kolei mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej, a w konsekwencji błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60