kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015

Możliwość przyjęcia zwrotu towaru bez okazania paragonu

Klient dokonał u mnie zakupu towaru. Teraz chce ten towar zwrócić, nie ma jednak paragonu. Czy przyjęcie tego zwrotu i dokonanie klientowi przelewu pieniędzy wystarczy do korygowania sprzedaży, czy też niezbędny jest oryginał paragonu? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 969317)

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności użytkują kasę, mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zobowiązuje do tego art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zasady m.in. zwrotów towarów uregulowane są w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Z przepisu tego wynika, że zwroty towarów oraz uznane reklamacje, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej m.in. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej jest paragon fiskalny.

Klient uczestnika forum, jak wynika z pytania, nie dysponuje paragonem fiskalnym. Okoliczność ta budzi wątpliwości co do możliwości zwrotu towaru, a w konsekwencji korekty sprzedaży.

Jak już wspomniano, dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży jest paragon fiskalny. Organy podatkowe prezentują stanowisko, że oryginał paragonu fiskalnego nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym. Obok paragonu istnieją również inne dowody, które kupujący może wykorzystać przy zwrocie zakupionego towaru w przypadku zagubienia paragonu. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi przedstawionym w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2014 r., nr IPTPP4/443-617/14-6/JM w przypadku braku paragonu dopuszczalne jest zastąpienie oryginału paragonu wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych). Podatnik ma także prawo wykorzystać dokumenty takie jak: dowód zapłaty kartą kredytową, dowód przelewu na konto sprzedawcy, wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży przesłane za pomocą poczty e-mail.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2015 r., nr ITPP1/443-1265/14/AJ) udowodnienie nabycia u sprzedawcy towaru zwracanego przez klienta na podstawie innych dokumentów niż oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Reasumując, uczestnik forum może dokonać korekty sprzedaży pomimo braku paragonu.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60