kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016

Oznaczenie nazwy na paragonie fiskalnym

Świadczę usługi budowlane. Wykonane usługi ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Do każdego paragonu wystawiam fakturę, na której dokładnie opisuję wykonaną usługę. Natomiast na paragonie w opisie nazwa usługi wpisuję "usługi budowlane". Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT - Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Ponadto jak wynika z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, jak również wydawać wydrukowany dokument nabywcy.


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Oznacza to, że podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej jest paragon fiskalny. Przy czym, jeśli jednak nabywca w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi sporządzić. Wynika to z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (z pewnymi wyjątkami, które tutaj pomijamy). W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (nie ma to zastosowania w sytuacji, gdy sprzedaż jest dokumentowana fakturą emitowaną przez kasę rejestrującą, a wartość sprzedaży i kwota VAT zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy).

Jednak należy pamiętać, że podatnik zasadniczo jest obowiązany do dokumentowania sprzedaży fakturą w sytuacji, gdy dokonuje jej na rzecz innego przedsiębiorcy.

Wykaz elementów, które co najmniej musi zawierać paragon fiskalny, wymieniono natomiast w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz. U z 2013 r. poz. 363). Wśród tych elementów, w punkcie 6 wskazano, iż powinien on zawierać "nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację". W miejscu określonym dla nazwy paragon fiskalny może zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu dotyczącym "jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym" (przedstawionym na stronie internetowej resortu) stwierdziło, iż sposób "jednoznaczności", o którym mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Wskazano, że możliwe jest stosowanie jednakowej nazwy na towary (pochodzące z tej samej grupy asortymentowej), nawet jeśli sprzedawane są w różnych cenach, pod warunkiem, że są one objęte tą samą stawką VAT. Z kolei, w ocenie resortu, w przypadku podatników świadczących usługi (dokonujących szeregu czynności składających się na dostawę towaru), mogą oni przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).

W wyjaśnieniu tym stwierdzono także, iż z łącznej analizy przepisów § 8 ust. 1 pkt 6 i § 36 omawianego rozporządzenia wynika, że stosowana przez podatnika kasa rejestrująca (system kasowy) i jej możliwości techniczne (w kontekście prowadzonej przez podatnika działalności - w szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy). Podatnik powinien zatem zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymał paragon z nazwami towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. To od podatnika zależy, w jaki sposób dobiera on nazwę towaru lub usługi, aby jednoznacznie je identyfikować.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr ILPP2/443-141/13-2/MR, uznał za nieprawidłowe uwidocznienie na paragonie nazwy towaru określającej grupę towarową bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup - gatunków towarów, gdyż uniemożliwia to ich właściwe przyporządkowanie do stawki VAT. Zdaniem organu sprzedawca jest zobowiązany opisać na paragonie każdy towar (usługę), podać jego nazwę, ale też nie może być to nazwa bardzo ogólna.

Dodatkowo chciałabym podkreślić, że w kasie rejestrującej nie trzeba ewidencjonować sprzedaży dla firm. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1375/14/UH, wyjaśnił, że przepisy o VAT zobowiązują podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych prowadzić ewidencję tej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Nie zabraniają one natomiast ewidencjonowania sprzedaży w kasie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże w takim przypadku podatnik musi zadbać o to, aby deklaracja podatkowa sporządzona na podstawie prowadzonych ewidencji była rzetelna.

Moim zdaniem w sytuacji wskazanej w pytaniu określenie na paragonie jako nazwa usługi "usługi budowlane" jest określeniem zbyt ogólnym. Nie ma znaczenia fakt, że do paragonu jest wystawiana faktura, na której Czytelnik dokładnie opisuje wykonaną usługę.

Jedynie w sytuacji, gdy Czytelnik fakultatywnie stosuje kasę fiskalną ewidencjonując w niej sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, dopuszczalne, moim zdaniem, byłoby stosowanie nazwy ogólnej "usługi budowlane".

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60