kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Paragon dokumentujący wpłatę zaliczki

1. Moment ewidencjonowania zaliczki w kasie fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz wymienionych osób, jeżeli nie żądają one potwierdzenia sprzedaży fakturą, dokumentowane są - w sytuacji gdy sprzedawca stosuje kasy rejestrujące - paragonem fiskalnym. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli jednak przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (zaliczkę) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Kwestia ewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczek otrzymanych przed wydaniem towaru (wykonaniem usługi) została jednoznacznie uregulowana w rozporządzeniu w sprawie kas. W myśl § 3 ust. 2 tego rozporządzenia, otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Otrzymaną zaliczkę należy traktować jako kwotę brutto, a zawarty w niej VAT należny obliczyć metodą "w stu". Pamiętać także należy, że zaliczka opodatkowana jest według stawki VAT właściwej dla towaru/usługi, której dotyczy. Przykładowo, jeśli zaliczka wpłacana jest na poczet towaru bądź usługi, która będzie opodatkowana stawką obniżoną np. do 8%, to tę samą stawkę VAT należy zastosować do opodatkowania otrzymanej zaliczki.

2. Zakres danych objętych paragonem fiskalnym

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
   
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
   
 • numer kolejny wydruku;
   
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
   
 • oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
   
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
   
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
   
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
   
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
   
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
   
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
   
 • łączną kwotę podatku;
   
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
   
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
   
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
   
 • numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
   
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
   
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Wszystkie informacje zawarte w paragonie powinny być podane w ww. kolejności (z wyjątkiem daty i czasu sprzedaży), a logo fiskalne oraz numer unikatowy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas, podatnik powinien przyporządkować w kasie rejestrującej stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze A przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku.

3. Określenie nazwy towaru lub usługi na paragonie dokumentującym otrzymanie zaliczki

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas, paragon fiskalny - oprócz wymienionych w § 8 ust. 1 elementów - musi być ponadto czytelny i umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. W miejscu określonym dla nazwy, paragon fiskalny może zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Zdaniem organów podatkowych, podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymał paragon z nazwami towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Stwierdzają one, że nieprawidłowe jest uwidocznienie na paragonie fiskalnym nazwy towaru określającej grupę towarową, bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup - gatunków towarów. Stosowanie przez podatników na paragonie ogólnych nazw towarów nie pozwala - w ich opinii - na jednoznaczne i precyzyjne zidentyfikowanie sprzedawanych towarów (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r., nr IPTPP4/443-737/14-4/UNR).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zamieszczenie na paragonie określenia np. "zaliczka na towary i usługi" nie spełnia wymogu dotyczącego możliwości jednoznacznej identyfikacji przedmiotu transakcji.

Również wskazanie na paragonie tylko informacji o przekazanej kwocie (zaliczce) i przypisanie do niej wyłącznie stawki VAT, bez sformułowania, jakiego towaru czy usługi dotyczy - zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawartym w interpretacji indywidualnej z 12 września 2016 r., nr IBPP2/4512-539/16-1/WN - jest niewystarczające.

Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paneli podłogowych i podłóg oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazano, iż w momencie składania zamówienia przez klienta zawierana jest umowa i pobierana jest zaliczka na poczet przyszłej dostawy bądź usługi. Dokumentowana jest ona paragonem, który w swej treści zawiera sformułowanie "zaliczka w stawce 23%" lub "zaliczka w stawce 8%".

Zdaniem organu podatkowego: " (...) z § 8 ust. 1 pkt 6 (...) rozporządzenia (w sprawie kas - przypis redakcji) wynika, jakie wymagania musi spełniać paragon fiskalny.

Jednym z nich jest wymóg zawarcia na wydruku nazwy towaru lub usługi. Sprzedawca nie musi na paragonie fiskalnym szczegółowo opisywać każdego towaru lub usługi. Wystarczy, że poda nazwę tak, aby można było przypisać mu odpowiednią stawkę VAT. Nie może jednak poprzestać na podaniu ogólnych grup towarów, a tym bardziej nie podać nazwy towaru w ogóle.

W oparciu o powyższe należy wskazać, iż w sytuacji prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dowodem dokumentującym dokonanie sprzedaży jest paragon fiskalny, a nie faktura (faktura zaliczkowa) lub umowa zawarta z klientem. Dokument ten, jak wskazano powyżej powinien zawierać nazwę usługi jednoznacznie ją identyfikującą.

Przedstawienie na paragonie wyłącznie informacji o przekazanej kwocie (zaliczce) przypisując do niej wyłącznie stawkę VAT, bez sformułowania jakiego towaru i usługi dotyczy nie jest wystarczające dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołany przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, który wyraźnie wskazuje, iż paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi.

Tym samym, ujęcie na paragonie fiskalnym tylko sformułowania o treści «zaliczka w stawce 23%» lub «zaliczka w stawce 8%» bez podania jakiej usługi dotyczy, nie jest wystarczające dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołane przepisy dotyczące stosowania nazw na paragonach fiskalnych. (...)"

Reasumując

Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej z chwilą jej otrzymania. Pamiętać należy, aby na paragonie potwierdzającym otrzymaną zaliczkę widniała nazwa towaru lub usługi, na poczet sprzedaży których została ona pobrana.

Ponadto, w związku z tym, że paragon dokumentujący pobraną zaliczkę nie obejmuje całej kwoty brutto, po dostawie towaru (wykonaniu usługi) sprzedaż tę należy udokumentować paragonem z wykazaną pozostałą kwotą należności.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.