kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017

Kasa rejestrująca przy usługach doradztwa podatkowego

Od 15 lutego 2017 r. będę świadczył usługi doradztwa podatkowego. Nastawiam się na współpracę z firmami, ale mogę także obsługiwać osoby prywatne. Kiedy muszę mieć kasę rejestrującą, czy w ciągu 2 miesięcy od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od obowiązku tego istnieje szereg zwolnień, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). W rozporządzeniu tym w § 4 wymienione zostały także czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 tego rozporządzenia (zwolnienia ze względu na obrót ze sprzedaży). I tak, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. h) rozporządzenia, obowiązkiem ewidencjonowania objęte są usługi doradztwa podatkowego.

Zatem jeśli Czytelnik świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych - to musi je ewidencjonować w kasie fiskalnej. Warto wspomnieć, że istnieje możliwość zwolnienia dla usług doradztwa podatkowego wykonywanych na odległość. Mianowicie usługi te nie muszą być ewidencjonowane w kasie, jeżeli ich świadczenie odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Jest to możliwe pod warunkiem, że świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Jeśli chodzi o moment rozpoczęcia ewidencjonowania usług doradztwa podatkowego, to, w myśl § 5 ust. 7 powołanego rozporządzenia, podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia tracą prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania z chwilą wykonania takiej czynności.

Należy wskazać, że dwumiesięczny okres na zainstalowanie kasy rejestrującej, o którym wspomniano w pytaniu, dla usług doradztwa podatkowego obowiązywał do końca 2016 r.

Przykład

Pan Jan od lutego 2017 r. prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego (stacjonarnie). W dniu 6 lutego br. wykonał usługę dla osoby prywatnej. Czynność ta spowodowała, iż pan Jan utracił prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania z chwilą jej dokonania. W związku z tym przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi zobowiązany był zakupić kasę, ufiskalnić ją i spełnić pozostałe warunki wymienione w przepisach dotyczących kas rejestrujących.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60