kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 21 (453) z dnia 10.11.2017

Sprzedaż towarów osobom fizycznym podczas targów zagranicznych

Prowadzimy działalność gospodarczą, w której sprzedaż towarów ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Kilka razy w roku dokonujemy również sprzedaży towarów osobom prywatnym podczas zorganizowanych targów w innych krajach UE (wcześniej tam przewiezionych). Czy sprzedaż taką musimy ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Zasadą jest, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej.

Sprzedaż - stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - to odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy dotyczy zatem odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu towarów, jeśli dokonywane są na rzecz ww. podmiotów. Definicja sprzedaży obejmuje również wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jednakże w tym przypadku nie powstanie obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie, gdyż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie może być dokonywana na rzecz osób prywatnych, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z przepisów ustawy o VAT wynika także, że w sytuacji gdy czynny podatnik z jednego kraju UE sprzedaje towary przewożąc je do kraju nabywcy, który nie jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, to mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, jeśli dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej - którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) każdego innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Warunek dotyczący wysyłki i transportu towarów, spełniony jest wówczas, gdy transport ten wykonywany jest wyłącznie przez dostawcę lub na jego rzecz. Jeśli nabywca mógłby odebrać towar osobiście albo we własnym zakresie zleciłby jego przewóz firmie zewnętrznej a dostawca nie odpowiadałby w żadnym zakresie za prawidłowość realizacji usługi przewozowej, to takiej sprzedaży towarów nie można uznać za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.

Z przedstawionego pytania wynika, że towary wywożone są do innych państw Unii Europejskiej w celu ich sprzedaży podczas organizowanych tam targów. Towary nie są transportowane na rzecz konkretnego nabywcy. Nie można w takiej sytuacji uznać, że mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju, lecz z nietransakcyjnym przemieszczeniem towarów uznanym za WDT, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Należy przy tym zauważyć, że nie każde przemieszczenie towarów stanowić będzie czynność opodatkowaną, a jedynie przemieszczenie takich towarów, które mają służyć działalności gospodarczej podatnika. W sytuacji przedstawionej w pytaniu niewątpliwie mamy do czynienia z takim przypadkiem, gdyż przemieszczone towary mają służyć odpłatnym dostawom, których podatnik dokonuje w ramach swojej działalności gospodarczej na terytorium innego państwa.

Jak już wskazano powyżej, definicja sprzedaży obejmuje również wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jednakże w tym przypadku nie powstanie obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie, gdyż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (również ta nietransakcyjna) nie jest bezpośrednio dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, iż podatnik nie jest zobowiązany do jej rejestracji w kasie fiskalnej.

Reasumując

Sprzedaż towarów przez podatnika podczas targów zorganizowanych na terytorium UE na rzecz ostatecznych klientów, tj. osób prywatnych opodatkowana jest w państwach Unii Europejskiej, na terenie których zorganizowane są targi. Oznacza to, iż nie jest to dostawa towarów na terytorium kraju. W konsekwencji sprzedaż ta nie podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60