kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015

Kasa fiskalna w przypadku rozszerzenia działalności

Zajmujemy się handlem artykułami spożywczymi w hurcie. Sprzedaż tę w całości dokumentujemy fakturami. Dodatkowo prowadzimy stację kontroli pojazdów, w której sprzedaż ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Obecnie zamierzamy działalność rozszerzyć o usługi naprawy pojazdów. Usługi te będą wykonywane przy stacji kontroli pojazdów (ten sam adres). Czy musimy mieć nową kasę, czy wystarczy dokonać zmian w kasie, którą już posiadamy?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani, co do zasady, prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika poprzedzone jest złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

O liczbie kas niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ewidencji decyduje sam podatnik.

Ponadto podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Paragon fiskalny zawierać powinien m.in.:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
     
  • NIP podatnika,
     
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację.

Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, o której mowa powyżej, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.


Treść rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


W omawianej sytuacji w miejscu używania dotychczasowej kasy fiskalnej Czytelnik zamierza świadczyć dodatkowe usługi. Jeżeli sprzedaż usług (zarówno ze SKP, jak i zakładu mechanicznego) odbywać się będzie w jednym miejscu (ten sam adres), to Czytelnik nie ma obowiązku instalowania nowej kasy. W przypadku rozpoczęcia świadczenia nowych usług, podatnik musi dokonać stosownych zmian w kasie fiskalnej.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60