kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

W związku z przekroczeniem limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, od 1 maja br. sprzedaż na rzecz osób prywatnych będę ewidencjonowała w kasie fiskalnej. Jakie dokumenty powinnam złożyć w urzędzie skarbowym przed tym terminem?

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, podatnik rozpoczynający prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych powinien:

  • złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
     
  • dokonać fiskalizacji kasy.

Obowiązek złożenia zawiadomienia o liczbie kas wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń. Zawiadomienie to powinno być złożone przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu "Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy" pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Jego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas.

Złożenie zawiadomienia o liczbie kas jest jednym z warunków, których spełnienie pozwala podatnikowi na odliczenie 90% kwoty wydatkowanej na zakup kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja kasy potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.

Obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego określony jest w art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu podatnicy rozpoczynający ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Natomiast z zapisu § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że zgłoszenie to powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

W oparciu o zgłoszenie naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik powinien nanieść w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom.

Nadmienić także należy, że w tym samym terminie zgłoszenia, na dokumencie określonym w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, dokonuje podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas (§ 21 rozporządzenia).

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60