kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015

Jedna kasa rejestrująca dla dwóch różnych punktów sprzedaży

Możliwe jest ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres wszystkich punktów, w których świadczy usługę.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się adwokat prowadzący indywidualnie kancelarię adwokacką. Głównym miejscem wykonywania tej działalność jest lokal położony w jednym mieście, dodatkowo działalność prowadzona jest także w filii znajdującej się w innym mieście. Adwokat przyjmuje klientów w różnych dniach i godzinach. W siedzibie klienci przyjmowani są od poniedziałku do środy oraz w piątek, natomiast w filii w czwartek. Wnioskodawca nadmienił, że w momencie przyjmowania klienta w jednym lokalu nie jest w stanie przyjąć klienta w drugim miejscu. Nie zatrudnia on bowiem żadnej osoby.

Problem wnioskodawcy sprowadza się do rozstrzygnięcia wątpliwości, czy w przedstawionych okolicznościach jest on zobowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej, przenośnej kasy rejestrującej, czy też dwóch kas rejestrujących, po jednej dla każdego z lokali, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. W jego ocenie wystarczające jest prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej, którą po zakończeniu przyjmowania klientów w jednym miejscu będzie przenosił do drugiego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy, uznając stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe, przypomniał, kto jest obowiązany do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych i jakie wiążą się z tym obowiązki.

Do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ponadto organ podkreślił, że kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego. Kasa musi także przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Organ zwrócił również uwagę na dane, jakie powinien zawierać paragon. Mianowicie, w myśl § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Odnosząc stan prawny do stanu faktycznego sprawy organ stwierdził, że wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących, po jednej dla każdego z lokali, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Może on bowiem dokonywać ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej, przenośnej kasy rejestrującej.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 marca 2015 r., nr IPTPP4/4512-72/15-3/BM)

 Komentarz redakcji 
Stanowisko organu podatkowego jest słuszne. Należy wskazać, że możliwość ewidencjonowania obrotów z różnych tytułów w jednej kasie rejestrującej organy podatkowe dopuszczały już we wcześniej wydawanych interpretacjach. Taki pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2014 r., nr ITPP1/443-238/13/AJ. Według organów takie rozwiązanie ma uzasadnienie także z uwagi na fakt, że pomimo iż ewidencjonowanie prowadzone jest przy użyciu jednej kasy, podatnicy są w stanie zapewnić każdemu klientowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów (paragonu) z uwidocznioną kwotą podatku.

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60